Beeld

Beeld 2008 11 November

BACKEBERG; Ursula Maria, in lewe van Pretoria. Gedenkdiens: Grobbelaars & Church Street Begrafnisdienste Kapel, Annie Bothalaan 27, Riviera, Pretoria, 24/11/2008, 15:00. Verassing. (Beeld – 15, 21/11/2008)

BESTER; Heiltje Magdalena, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Harmonie, Joubertstraat, Sunnyside, Pretoria, 19/11/2008, 09:30 # Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld – 19/11/2008)

BESTER; Willem Abraham Johannes in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Petronella, Pretoria, 25/11/2008, 09:30 # Zandfontein Begraafplaas, Pretoria. (Beeld – 24/11/2008)

BEUMER; Jacoba Jantina, in lewe van Pretoria. Roudiens: Zandfontein Begraafplaas, Pretoria, 26/11/2008, 09:30. Diens: Geref Kerk, Wonderboom-Oos, Pretoria. (Beeld – 25, 26/11/2008)

BICKERTON; Mervin Eric, in lewe van Graigavon, Fourways, Johannesburg. Verassingsdiens: Fourways Kapel, Memorialsteeg, Graigavon, 26/11/2008, 11:00. (Beeld – 24/11/2008)

BOTHA; Marthinus Christoffel, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: AGS Lofdal, Gezina, Pretoria, 19/11/2008, 13:00 # Heatherdale Begraafplaas, Britsweg, Pretoria-Noord. (Beeld – 18/11/2008)

BROSCHK; Karl F (Kallie) + 09/11/2008. Memorial service: Valley Methodist Church, 14/11/2008, 12:00. Cremation privately. Contacts: Doreen - 012-332-2361, Karl - 083-753-9661, Erika - 072-123-3028 or Jean - 082-808-0448. (Beeld – 12, 13/11/2008)

CHAPMAN; Julia. Terry CHAPMAN kontak dringend vir Maxi SMOOK by 011-744-4020 oor aanneming van Julia. (Beeld – 14/11/2008)

CORNELIUS; O, ID-620424 5087 087 gee hiermee kennis dat ek van T CORNELIUS, ID-641124 0003 080 wil skei. (Beeld – 07/11/2008)

CORNELIUS; T, ID641124 0003 080. Hiermee word O CORNELIUS, ID-620424 5087 087 in kennis gestel dat T CORNELIUS van hom gaan skei. (Beeld – 19/11/2008)

DE BEER; Maria, in lewe van Benoni, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: OA Kerk, Benoni-Noord, 28/11/2008, 11:00. (Beeld – 27/11/2008)

DE KOCK; Jacoba Catharina, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: AVBOB Kapel, Pretoria-Noord, 04/11/2008, 09:30 # Heatherdale Begraafplaas, Britsweg, Pretoria-Noord. (Beeld – 03/11/2008)

EKSTEEN; Martha Maria, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Montana, Pretoria, 21/11/2008, 13:00. (Beeld – 20/11/2008)

ENGELBRECHT; Johndéne en Chéavonne Louise. Maria Magdalena ENGELBRECHT, ID-790501 0111 089, kontak dringend vir {Me} VAN MINNEN BY 082-575-4158 oor aanneming van jou twee dogters. (Beeld - 04/11/2008)

GOUWS; Christina Jacomina, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Tuinrand, Pretoria, 19/11/2008, 13:00 # Zandfontein Begraafplaas, Pretoria. (Beeld – 18/11/2008)

GROVE; Hendrina Jacomina, in lewe van Pretoria. Roudiens: NG Kerk, Florandia, Pretoria, 12/11/2008, 10:00. Verassing. (Beeld – 11/11/2008)

HOLTZHAUSEN; Aletta Elizabeth, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Zandfontein Begraafplaas, 27/11/2008, 14. Roudiens: NG Kerk, Pretoria-Noordoos. (Beeld – 26/11/2008)

HUGO; Cathrine Elizabet, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: AVBOB Kapel, Pretoria-Wes, 04/11/2008, 14:00. (Beeld – 03/11/2008)

JANSEN; Maria Elizabeth (88) * EHLERS, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NH Kerk, Wapadrand, Pretoria, 07/11/2008, 10:00. (Beeld – 06/11/2008)

JORDAAN; Francois, in lewe van Bultfontein, Pretoria. Verassingsdiens: AVBOB Kapel, Pretoria-Wes, 28/11/2008, 14:00. (Beeld – 27/11/2008)

JOUBERT; André, in lewe van Boksburg, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: AGS Kerk, Elspark, Kingfisherweg, Germiston, Gauteng provinsie, 27/11/2008, 11:00. (Beeld – 26/11/2008)

JOUBERT; Christiaan J * 24/10/1928 + 30/10/2008, voorheen van SABS en WNNR, Pretoria en Kaapstad kantore. Begrafnisdiens: Durbanville Moederkerk, 03/11/2008, 10:00. Dankie aan ons Hemelse Vader dat hy so lank vir ons gespaar was van Rita, Riné en Mariana, Deon en Sandra, Stefan en Marina, die kleinkinders drie Christiaan's, Charl, Magerita, Alexandra, Gideon en Peter. Kontak: 083-675-3785. [Foto met berig]. (Beeld – 01, 03/11/2008)

KELLER; Gert Johannes * 20/10/1927 + 15/11/2008. Aardbestelling: NG Kerk, Verwoerdpark, Alberton, Gauteng provinsie, 21/11/2008, 14:00. Kontak: Mimi, 072-528-0802 of Elsie, 072-083-7515. (Beeld – 20/11/2008)

KOEKEMOER; Anna Catherina, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NH Kerk, Montana, Pretoria, 13/11/2008, 10:00. (Beeld – 12/11/2008)

KOTZÉ; Joël Johannes * 30/04/1954 + 14/11/2008. Begrafnisdiens: Lewende Woord, Orpenlaan 40, Lydiana, Pretoria, 19/11/2008, 11:00. (Beeld – 18/11/2008)

KRIEL; Ryno * 28/08/125 + 30/10/2008. Dankdiens: NG Gemeente, Universitas, Bloemfontein, Vrystaat provinsie, 03/11/2008, 12:00. Kontak: Marianne 082-806-1736 of Coenie 082-334-6824. [Foto met berig]. (Beeld - 01/11/2008)

KRUGER; Nathan. Esther GROBLER kontak dringend vir {Mevr} Lerato PHALIME by 012-386-8652 oor aanneming van Nathan. (Beeld – 24, 25, 26/11/2008)

LANE; Ian Ernest (58), in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Lynnwoodrif, Pretoria, 07/11/2008, 14:00. (Beeld – 05/11/2008)

LANG; Susan Lynn, ID-580612 0029 082, kontak dringend vir J H LANG, ID-410517 5030 082 by 082-646-0646 oor egskeiding. (Beeld - 03/11/2008)

LUBBE-LOUW; Niell Noel, ID-080319 6179 086. Kennis geskied hiermee dat Marius LUBBE-LOUW, ID-660312 5113 089 en Madelene LUBBE-LOUW, ID-700430 0017 089 in die proses is om Niell Noel aan te neem. (Beeld - 05/11/2008)

MALAN; {Dr} Fanie, in lewe van Kronendal, Pretoria. Dankdiens: NG Kerk, Wesselsstraat, Arcadia, Pretoria, 11/11/2008, 16:00. Verassing. (Beeld – 10/11/2008)

MARITZ; Hansie. Begrafnissdiens: NG Gemeente, Vierdelaan, Westdene, Johannesburg, 10/11/2008, 11:00 # Wespark Begraafplaas, Johannesburg. Donasies: Firlands, Posbus 44291, Linden, 2104. (Beeld – 06, 07/11/2008)

Mc INNES; Yvonne, in lewe van Boksburg, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: Woord en Lewe Kapel, h v Trichardt- en Schreinerstraat, Parkrand, Boksburg, 05/11/2008, 14:30. (Beeld – 04/11/2008)

MOOLENBEEK; Marie (83) * NOTHLING, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Die Woning Ezraweg 153, Die Wilgers, Pretoria, 05/11/2008, 12:00. Verassing. (Beeld – 04/11/2008)

MULDER; Meandrie Jhurika. {Mnr} D H BADENHORST kontak dringend vir Marietjie HATTING by 012-344-1291(k/u) oor aanneming van Meandrie. (Beeld – 19, 20, 21/11/2008)

NIEMAN; Pieter Jacobus * 17/09/1967 + 23/11/2008, in lewe van Amberfield, Centurion, Pretoria. Roudiens: NH Kerk, h v Venter- en Louisestraat, Pretoria-Tuine, 28/11/2008, 10:00. Verassing. (Beeld – 27/11/2008)

OELOFSE; Johanna Adriana, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NH Kerk, Pretoria-Tuine, 07/11/2008, 09:30 # Zandfontein Begraafplaas, Pretoria. (Beeld – 05/11/2008)

OGILVLE; Christopher K + 06/11/2008. Begrafnisdiens: AGS Kerk, Lofdal, h v Ben Swart- en Veertiendestraat, Gezina, Pretoria, 13/11/2008, 12:00 # semi-militêre seremonie, Zandfontein, Pretoria. (Beeld – 11, 12, 13/11/2008)

OLIVIER; Susanna Johanna, in lewe van Wierdapark, Pretoria. Begrafnisdiens: NA Kerk, Booysens, Pretoria, 29/11/2008, 10:00 # Zandfontein Begraafplaas, Pretoria. (Beeld – 28/11/2008)

OPPERMAN; Kitty, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: NG Kerk, Bonaero Park, Kempton Park, 20/11/2008, 11:00. (Beeld – 19/11/2008)

OTTO; Stefanus Daniel Petrus, in lewe van Pretoria. Roudiens: Sewendedag Adventiste Kerk, Mountain View, Pretoria, 06/11/2008, 14:00. Verassing. (Beeld – 05/11/2008)

PENTZ; Anna, in lewe van Glenvista, Johannesburg. Verassingsdiens: Geref Kerk, Mcbrightstraat, Brackenhurst, Johannesburg, 12/11/2008, 14:00. (Beeld – 11/11/2008)

PREINER; Sepp. Verassingsdiens: Rebeccastraat Kapel, 14/11/2008, 11:00. (Beeld – 13/11/2008)

PRETORIUS; Jayden. Begrafnisdiens: St Joseph Katolieke Kerk, St Josephlaan, Eersterust, Pretoria, 22/11/2008, 11:30 # Pretoria-Oos Begraafplaas. [Foto met berig]. (Beeld – 20/11/2008)

PRINSLOO; Louisa Susanna, in lewe van Boksburg, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: VEK Kerk, Boksburg-Noord, Paul Smitstraat, 28/11/2008, 11:00 # Boksburg Begraafplaas. (Beeld – 26/11/2008)

ROBERTS; Virol Naomi * ROUX. Verassingsdiens: St Matthew's Presbyteriaanse Kerk, Iridiumstraat, Carltonville, Gauteng provinsie, 02/12/2008, 11:00. Kontak: Loraine, 082-774-8936. (Beeld – 28/11/2008)

SCHEEPERS; Morne. M F SCHEEPERS * 06/06/1978 kontak dringend vir {Mevr} S WASSERMAN by 083-268-6650 oor aanneming van Morne. (Beeld – 27/11/2008)

SCHMIDT; Soren * 27/04/1929 + 20/11/2008. Verassingsdiens: Metodiste Kerk, Ficksburg, Vrystaat provinsie, 27/11/2008, 14:30. (Beeld – 26/11/2008)

SCHUSTER; Luise (92), in lewe van Pretoria. Gedenkdiens: Duitse Aftreeoord-Saal, Oatsstraat, Groenkloof, Pretoria, 07/11/2008, 15:00. Verassing. (Beeld – 06/11/2008)

SMIT; Willem Jakobus (Willie) (79) + 22/11/2008. Roudiens: NG Kerk-kompleks, Jeffreysbaai, Oos Kaapprovinsie, 29/11/2008, 14:00. Verassing. [[Regstelling deur Beeld 28/11/2008]]. (Beeld – 26, 27/11/2008)

STEFFENS; Maria, in lewe van Benoni, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NH Kerk, Witfield, Boksburg, Gauteng provinsie, 07/11/2008, 11:00 # Ou Boksburg Begraafplaas. (Beeld – 06/11/2008)

STEYN; Jeandré * 19/12/1999. {Mevr} Nicolene STEYN kontak dringend vir {Mevr} Annatjie NAUDÉ by 082-626-6606 oor aanneming van Jeandré. (Beeld – 17, 18, 20/11/2008)

SWART; Jean-Jaco * 10/08/2005. {Mnr} Jacobus Johannes SWART, ID-660928 5010 081 kontak {Mevr} Johanna Catharina MARSHALL oor aanneming van Jean-Jaco. Kontak: {Mevr} M L by 017-634-7668 of 082-303-3797. (Beeld – 10, 11, 12/11/2008)

THEART; Monique * 22/11/2006. Teresa KOSTER, ID-790118 0160 089 kontak dringend vir S WASSERMAN by 083-268-6650 oor aanneming van Monique. (Beeld – 12, 13, 14, 15, 17/11/2008)

THERON; George Martin + 16/11/2008. Diens: NG Gemeente Dalview, h v Action- en Essexlaan, Brakpan, Gauteng provinsie, 21/11/2008, 14:00. Verassing. Kontak: 083-453-9557. [Foto met berig]. (Beeld – 20/11/2008)

VAN ASWEGEN; Maria Snyman (79) * KROG, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk Lux Mundi, 29/11/2008, 10:30 # Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld – 27/11/2008)

VAN DEN BOS; Nicolaas Jacobus, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: Doxa Deo Noord Kampus, Pretoria, 14/11/2008, 10:00. (Beeld – 12/11/2008)

VAN SCHALKWYK; {Dr} Riana. Teraardbestelling: Pretoria-Oos Begraafplaas, 01/12/2008, 10:00. Erediens: NG Kerk, Pretoria-Oosterlig, Leastraat 469, Waterkloof Glen, Pretoria, 01/12/2008, 11:30. (Beeld – 29/11/2008)

VAN SCHALKWYK; Neill * 14/08/1996 + 17/11/2008. Ons innige meegevoel aan jou Ouers Willie en Gerda en Eraine, van St Paulus Pre-Primêre en Primêre Skool, Madeleen Gorst - Allman. (Beeld – 21/11/2008)

VAN STADEN; John Abraham, in lewe van Centurion, Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Noord-Oos, Pretoria, Kamferbosstraat, Kilnerpark, Pretoria, 21/11/2008, 11:00. (Beeld – 20/11/2008)

VAN TONDER; Willie, in lewe van Brakpan, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: Springs Burgersentrum, Gauteng provinsie, 07/11/2008, 14:00 # Brakpan Begraafplaas. Navrae: 011-740-9716. Ons innige simpatie aan Monica, Angeline, Cindy en Rinaldi met die afsterwe van jou Eggenoot en jul Vader van die Personeel van Era Brink Property Group, Brakpan. [Foto met berig]. (Beeld – 06, 07/11/2008)

VENTER; Jacobus Andreas Vollgraff (Japie), in lewe van Pretoria. Gedenkdiens: NG Kerk, Universiteitsoord, Duxburyweg 105, Hillcrest, Pretoria, 05/11/2008, 11:00. Verassing. (Beeld – 04/11/2008)

VENTER; Johannes Willem, in lewe van Pretoria. Roudiens: NH Kerk, Theresapark, Pretoria, 04/11/2008, 14:00. Verassing. (Beeld – 03/11/2008)

VERSTEEGH; Gertruida Wilhelmina Magdalena, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: Geref Kerk, Sunnyside, Pretoria-Oos, 13/11/2008, 14:00. (Beeld – 12/11/2008)

VILJOEN; Herculas Johannes (80) (Harry), in lewe van Pretoria. Dankdiens: NG Kerk, Silverton, h v De Boulevard- en Presidentstraat, Pretoria, 10/11/2008, 10:00. Verassing. (Beeld - 06/11/2008)

VISSER; Ina* 24/04/1950 + 02/11/2008, in lewe van Pretoria-Oos. Roudiens: NG Kerk, Moreleta, Pretoria, 06/11/2008, 13:00. Verassing. (Beeld – 05/11/2008)

VOS; Christiaan Nicolaas, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Capital Park, Pretoria, 26/11/2008, 13:00 # Zandfontein Begraafplaas, Pretoria. (Beeld – 25/11/2008)

WEHMEYER; Tertius. Dankdiens: NG Gemeente, Wes-Moot, Hoewe 214, Rietfontein, Pretoria, 12/11/2008, 14:00 # Horn Trekker (Plaas) Begraafplaas, Boekenhout, Pretoria distrik. (Beeld – 11/11/2008)

WILDENBOER; Louis * 19/11/1908. Vandag is Pa se honderdste geboortedag in die Hemel gevier. Pa se verlangende Roux, Yvonne, kinders en kleinkinders. [Foto met berig]. (Beeld – 19/11/2008)

Print Email

2000 to 2029