Beeld

Beeld 2008 08 August

ACKERMANN; Miekie, ID-990126 0182 084. Die biologiese vader van Miekie, Tirzus Corné ACKERMANN, kontak dringend 082-682-5226 oor aanneming van Miekie. (Beeld – 19, 20, 21/08/2008)

ANDERSON; Johanna Petronella (Joey) * 18/09/1925 + 23/08/2007. Word nog steeds onthou deur haar man Dave. (Beeld – 23/08/2008)

BOSMAN; Abraham Johannes (Awie) + 04/08/2008 (89), in lewe van Pretoria. Gedenkdiens: NG Kerk, Garretstraat, Queenswood, Pretoria, 07/08/2008, 14:00. Donasies: Huis Herfsblaar Fonds. (Beeld – 06/08/2008)

BOTHA; Johan Jacob, in lewe van Waterkloof, Pretoria. Grafdiens: Pretoria-Oos Begraafplaas, 13/08/2008, 09:30. Erediens: Geref Kerk, Waterkloof, Langestraat, Nieu-Muckleneuk, 13/08/2008, 11:00. Donasies: Sungardens Hospice, Posbus 90554, Garsfontein, Pretoria, 0042. (Beeld – 11/08/2008)

BOTHA; Marelize. {Mnr} P W S BOTHA, kontak dringend vir Mariette HATTING by 012-344-1291 oor aanneming van Marelize. (Beeld – 04, 05, 06/08/2008)

COETSEE; Willem Daniel, in lewe van Pretoria. Gedenkdiens: Sunrise View Gemeenskapsaal, Elarduspark, Pretoria, het plaasgevind op 08/08/2008. (Beeld – 18/08/2008)

COETSER; Dina Margaret, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: VEK Kerk, Pretoria-Noord, 29/08/2008, 10:00. (Beeld – 28/08/2008)

COETZEE; {Mnr} Juan. Kontak dringend vir Johan by 016-362-0636 oor skeisaak. (Beeld – 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30/08/2008)

COETZEE; Kobus, in lewe van Alberton, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: AVBOB Kapel, Milpark, Johannesburg, 16/08/2008, 10:00 # Wespark Begraafplaas, Johannesburg. (Beeld – 13/08/2008)

COETZER; Danie (68), in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Lynnwoodrif, Pretoria, 27/08/2008, 13:00. (Beeld – 26/08/2008)

CROUS; Helena Francina, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Lewende Woord Westerlig, Pretoria, 13/08/2008, 09:30 # Heatherdale Begraafplaas, Britsweg, Pretoria-Noord. (Beeld – 12/08/2008)

DE KOCK; Gielie * 23/03/1939 + 27/08/2007. Word nog steeds onthou deur Annaliene, Marelize, Michelle, Jeane en Norma Jean. (Beeld – 27/08/2008)

DE VILLIERS; Elize, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Prestige Park Aftree-oord, Scheidingstraat 314, Pretoria, 15/08/2008, 11:00 # 09:30, Ou Centurion Begraafplaas, Pretoria. Sal onthou word deur Elma, Martin, Launa, Dirk, Jan, Louisa, Kleintjie, Charlene, André, Charne, Melanie, Salome, Freddie en Wendy. (Beeld – 13/08/2008)

DE VILLIERS; Lida. Verassingsdiens: NG Kerk, Magaliesford, Killaclaan, Mayville, Pretoria, 05/08/2008, 14:00. (Beeld – 04/08/2008)

DE VILLIERS; Martie * 07/06/1922 + 06/08/2007. Word nog steeds onthou deur Jimmy, Teresa, Jamie-Lee, Carl, Brenda, Natasha, William-James, Struis, Tertia, André en Annelé. [Foto met berig]. (Beeld – 06/08/2008)

DE WET, Janine + 26/07/2008. Gedenkdiens: Camps Bay United Church, Farquhar rd, Kampsbaai, Wes-Kaapprovinsie, 02/08/2008, 14:00. [foto met berig]. (Beeld – 31/07, 01, 02/08/2008)

DU PLESSIS; (Pn) (Doepie), in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Christian Church-kapel, Genl Louis Bothalaan, Waterkloof Glen, Pretoria, 08/08/2008, 11:00 # Pretoria-Oos Begraafplaas. [Foto met berig]. (Beeld – 07/08/2008)

DU TOIT; Chanté, ID-991103 0024 086. Dewald AINSLIE, biologiese vader van Chanté, kontak dringend vir Pretorius LE ROUX by 012-342-1797 oor aanneming van Chanté. (Beeld – 07, 11, 12, 13/08/2008)

DU TOIT; Zirki Buys, in lewe van Pretoria. Roudiens: NG Kerk, Riveira, Pretoria, 28/08/2008, 10:00. (Beeld – 27/08/2008)

EKSTEEN; Naomi, in lewe van Boksburg, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: NG Kerk Witfield-Wes, Scholtzstraat, Boksburg, 22/08/2008, 11:00. (Beeld – 21/08/2008)

ELS; George Henry, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: NG Kerk Hoogland, 18/08/2008, 11:00. (Beeld – 14/08/2008)

FAURIE; Celeste, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Akasia, Pretoria, 15/08/2008, 09:30 # Heatherdale Begraafplaas, Britsweg, Pretoria-Noord. (Beeld – 13/08/2008)

FORSTER; Gerhardus Dirk, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Montana, Pretoria, 07/08/2008, 10:00. (Beeld – 06/08/2008)

FOURIE; Brand. Dankdiens: NG Kerk, Valleisig, h v Tipperary- en Mayostraat, Faerie Glen, Pretoria, 04/08/2008, 12:00. Teraardbestelling: Privaat. (Beeld – 01, 02/08/2008)

GEERDTS; Eugene Paul, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Valley Methodiste Kerk, Villieria, Pretoria, 27/08/2008, 13:00 # Heatherdale Begraafplaas, Britsweg, Pretoria-Noord. (Beeld – 26/08/2008)

GERBER; Enrico Johan, in lewe van Linmeyer, Johannesburg. Begrafnisdiens: AGS Kerk Emanuel, Willowstraat, Kempton Park, Gauteng provinsie, 08/08/2008, 11:00 # Zuurfontein Begraafplaas, Kempton Park. (Beeld – 08/08/2008)

HANCOCK; William Henry (Bill). Dankdiens: Bosko Kerk, Fairwaylaan, Hermanus, Wes-Kaapprovinsie, 28/08/2008, 11:00. Verassing. (Beeld – 28/08/2008)

HARMZEN; Andre en Rika, afstammelinge van Michael Adriaan HARMZEN + 26/12/1995 kontak dringend vir {Mevr} ELLINGTON van ABSA Trust by 011-281-8111 of {Mevr} KUNENE by 011-281-8036 oor die boedel, nommer 4301/08, van Petrus Johannes Ernst HARMZEN, ID-361216 5018 085 + 08/01/2008. (Beeld – 15/08/2008)

HARTMAN; Johannes Jacobus, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: NG Kerk, Hoogland, Kempton Park, 22/08/2008, 11:00. (Beeld – 20/08/2008)

HAVENGA; Johannes Wilhelmus, in lewe van Pretoria. Grafdiens: Zandfontein Begraafplaas, Pretoria, 08/08/2008, 09:30. Kerkdiens: Geref Kerk, Eloffsdal, Pretoria, 08/08/2008, 1030. (Beeld – 07/08/2008)

HELBERG; Marie Magdalena, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Het plaas gevind Geref Kerk, Pretoria Oos-Moot, 05/08/2008, 13:00 # Zandfontein Begraafplaas, Pretoria. (Beeld – 06/08/2008

HERRMANNSEN; Susanna Johanna Susara, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NH Kerk, Pretoria, Oos-Moot, 04/08/2008, 14:00. (Beeld – 01/08/2008)

JANSEN VAN VUUREN; Jurgens Abraham, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Hartbeesspruit, Garretlaan, Queenswood, Pretoria, 28/08/2008, 11:00. (Beeld – 27/08/2008)

JANSEN VAN VUUREN; Sander. Jan BOTES, ID-790515 5084 083, kontak dringend vir {Mej} C DE KOKER by 011-412-1035 of 084-684-4151 oor aanneming van Sander. (Beeld – 29/07, 01/08/2008)

JANSEN; Hester Maria (78) * POOLMAN, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NH Kerk, Verwoerdburg, Pretoria, 18/08/2008, 10:30. (Beeld – 16/08/2008)

JOUBERT; Gert, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: EG Kerk, Ebenaeser, Gloverlaan 264A, Lyttelton Landbouhoewes, Pretoria, 15/08/2008, 11:00 # Olievenhoutbosch Begraafplaas, Pretoria. (Beeld – 14/08/2008)

KEMP; Herman Badenhorst (57), in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: Geref Kerk, Rietvallei, Pretoria, 07/08/2008, 10:00. (Beeld – 06/08/2008)

KILIAN; Susara Johanna, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: AVBOB Kapel, Pretoria-Wes, 29/08/2008, 13:00 # Zandfontein Begraafplaas, Pretoria. (Beeld – 28/08/2008)

KLEYNHANS; Susanna Claudina, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Wespoort, Pretoria, 08/08/2008, 13:00. (Beeld – 07/08/2008)

KRIEL; Alfonso, in lewe van Pretoria. Roudiens: NG Kerk, Doornpoort, Pretoria, 21/08/2008, 10:00. Verassing. (Beeld – 20/08/2008)

KRIEL; L J L (Seun) * 08/08/1949 + 31/07/2008. Sal onthou word deur Malan en Tina, Hattie, Yolandé, Kandyce en Kyla, Thea en Estiàn. (Beeld – 08/08/2008)

KRUGER; Johannes Arnoldus (Hans), in lewe van Erasmuskloof, Pretoria. Gedenkdiens: NG Kerk, Monumentpark, h v Okapi- en Elandweg, Pretoria, 23/08/2008, 11:00. (Beeld – 21/08/2008)

LOURENS; Karen, in lewe van Florida Hills, Roodepoort, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NG Kerk, Florida-Suid, Agstelaan 3, Florida, 22/08/2008, 10:00 # Wespark Begraafplaas, Johannesburg. (Beeld – 20/08/2008)

MARAIS; Armand, in lewe van Tierpoort, Pretoria. Begrafnisdiens: NG Gemeente, Moreletapark, Rebenstein Centre 589, Rebenstein, Pretoria, 13/08/2008, 14:00 # Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld – 13/08/2008)

MARÉ; Cornelia Magrietha Marie Louisa (80) * VAN SCHALKWYK, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: Prestige Park Aftreeoord, Pretoria, 06/08/2008, 15:00. (Beeld – 04/08/2008)

MATTHYSEN; Jamie-Lee * 11/04/2000. {Mnr} Arnold RICHARDS en {Me} Jaqualine MATTHYSEN kontak dringend vir {Me} C DE KOKER by 011-412-1035 oor aanneming van Jamie-Lee. (Beeld – 07, 08/08/2008)

McDERMOT; Cluny (Mac) + 07/08/2008. Verassingsdiens: Shelati Kapel, Centurion, Pretoria, 25/08/2008, 10:00. (Beeld – 22/08/2008)

MEINTJIES; Magdalena Susanna Elizabeth, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: VEK Kerk, Pretoria-Noord, 14/08/2008, 13:00 # Heatherdale Begraafplaas, Britsweg, Pretoria-Noord. (Beeld – 13/08/2008)

MEIRING; Joseph Henry, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Eenheid van die Geloof Gemeentes, Pretoria-Noord, 20/08/2008, 09:00 # Heatherdale Begraafplaas, Britsweg, Pretoria-Noord. (Beeld – 19/08/2008)

MILNER; John Henry Anthony, in lewe van Hartbeespoortdam [naby Pretoria], Gauteng provinsie. Verassingsdiens: AVBOB Kapel, Pretoria-Noord, 19/08/2008, 14:00. (Beeld – 18/08/2008)

NIEUWOUDT; Jannie en Annie. Baie geluk met jul Vyftigste huweliksherdenking 23/08/2008, mag julle nog baie vreugde hê in die jare wat voorlê, van Fanie, Hikkie en Tinka Blignaut. (23/08/2008)

OBERHOLZER; Giel, in lewe van Benoni, Gauteng provinsie, voorheen Skoolhoof van Jubelium Laerskool, Mayfair-Wes, Johannesburg. Begrafnisdiens: NH Kerk, Rynfield, h c Struben- en De Miststraat, Rynfield, Benoni, 14/08/2008, 12:00 # Crystal Park Begraafplaas, Benoni. (Beeld – 13/08/2008)

PRETORIUS; Hendrina Johanna (88) * WOLMARANS, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: Geref Kerk, Alkantrand, Pretoria, 20/08/2008, 14:00. (Beeld – 18/08/2008)

PRETORIUS; Hester Petronella, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NH Kerk, Pretoria-Noord, 08/08/2008, 13:00 # Heatherdale Begraafplaas, Britsweg, Pretoria-Noord. (Beeld – 07/08/2008)

PRETORIUS; Jacques Jacobus. Begrafnisdiens: NH Kerk, Eloffstraat, Krugersdorp, Gauteng provinsie, 22/08/2008, 11:00 # Sterkfontein Begraafplaas, Krugersdorp. (Beeld – 21/08/2008)

PUTTER; Christiaan Johannes Jacobus (Chris) * 19/03/1941 + 29/07/2008. Begrafnisdiens: Geref Kerk, Krugersdorp, Gauteng provinsie, 10/08/2008, (regstelling- 04/08/2008), 10/30. (Beeld – 30/07, 01, 02/08/2008)

REED; Kiera Star. Daniel Edward REED kontak Hédy VAN ZYL by 071-173-9937 oor aanneming van Kiera Star. (Beeld – 21, 22, 25/08/2008)

RICHARDS; Maria Joan, in lewe van Edleen, Kempton Park, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: NG Kerk, Dinwidee, De Beerweg 51, Germiston, Gauteng provinsie, 29/08/2008, 11:00. (Beeld – 28/08/2008)

RICHARDS; Maria Joan, in lewe van Edleen, Kempton Park, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: NG Kerk, Dinwidee, De Beerweg 51, Germiston, Gauteng provinsie, 29/08/2008, 11:00. (Beeld – 28, 29/08/2008)

ROBINSON; Alma Dorothy, in lewe van Pretoria. Gedenkdiens: St Michaels and All Angels Church, h v Leyds- en Kotzestraat, Sunnyside, Pretoria, 20/08/2008, 09:30. Sal onthou word deur haar seun John FOWLER, kleinkinders, familie en vriende. (Beeld – 19/08/2008)

ROBINSON; Alwyn Petrus * 09/01/1946 + 07/08/2008, in lewe van Lyttelton, Pretoria. Roudiens: Shelanti Kapel, Centurion, Pretoria, 13/08/2008, 14:00. Verassing. (Beeld – 11/08/2008)

ROOS; Tielman Johannes * 25/01/1932 + 02/08/2008. Teraardbestelling: Stellenbosch Begraafplaas, Wes-Kaapprovinsie, 07/08/2008, 13:00. Dankdiens: 07/08/2008, 16:00. Sal onthou word deur Letitia, Tielman, Gideon, Hettie en gesinne. (Beeld – 05/08/2008)

ROSSOUW; {Dr} Pierre * 14/12/1950 + 22/08/2008. Gedenkdiens: Rosebank Union Kerk, 27/08/2008, 14:00. (Beeld – 26/08/2008)

ROUX; Ruan, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: OAK Kerk, Daspoort, Pretoria, 13/08/2008, 14:00. (Beeld – 12/08/2008)

SMALL; Dries * 19/08/1960 + 22/08/2008, van Multisand (Pty) Ltd, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Gemeente, Onderstepoort, Eeufeesstraat, Pretoria-Noord, 29/08/2008, 10:00 # Heatherdale Begraafplaas, Britsweg, Pretoria-Noord. [Foto met berig]. (Beeld – 28/08/2008)

SMIT; Nicolaas Jacobus. Johanna Josina SMIT, ID-710723 0235 083, kontak dringend vir {Mnr en Mevr} BEKKER by 082-413-2039 of 082-785-5473 oor aanneming van Nicolaas Jacobus. (Beeld – 11, 12, 13/08/2008)

SMITH; Martha Maria, in lewe van Pretoria. Grafdiens: Zandfontein Begraafplaas, Pretoria, 11/08/2008, 09:30. Kerkdiens: NG Kerk, Overkruin, Pretoria, 11/08/2008, 11:00. (Beeld – 09/08/2008)

SPYKERMAN; Jacobus Hermanus (58) * 12/08/2008. Dankdiens: NG Kerk, Overkruin, Pretoria, 19/08/2008, 15:00. Verassing. (Beeld – 18/08/2008)

STELPSTRA; Jantje, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NH Kerk, Wonderboom-Suid, Pretoria, 14/08/2008, 10:00. (Beeld – 13/08/2008)

STEYN; Salomina Maria, in lewe van Pretoria. Dankdiens: NG Kerk, Queenswood, Pretoria, 30/08/2008, 10:00. Verassing. (Beeld – 29/08/2008)

STOLTZ; Gerhardus Martinus (Gert), in lewe van Waterkloof, Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Tygerpoort, Henrylaan 51, Shere, 12/08/2008, 14:00. (Beeld – 11/08/2008)

SWANEPOEL; Michal Coenraad, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Metodiste Kerk, Pretoria-Noord, 22/08/2008, 09:30 # Heatherdale Begraafplaas, Britsweg, Pretoria-Noord. (Beeld – 21/08/2008)

SWART; Johan * 27/06/1940 + 06/08/2008. Teraardbestelling: Mosselbaai Begraafplaas, Wes-Kaapprovinsie, 11/08/2008, 12:00. Kerkdiens: NG Kerk, Dannabaai, Wes-Kaapprovinsie, 11/08/2008, 13:00. Sal onthou word deur se eggenote Marianna, kinders Marius en Alta, Anelda en Riaan, Riaan en Cristina, kleinkinders Juan en Desiré, Ethan en Joani, Cole en Jared. [Foto met berig]. (Beeld – 08, 09/08/2008)

THOMPSON; Cornelia, in lewe van Primrose, Germiston, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: OA Kerk, Tramwaystraat, Turffontein, Johannesburg, 08/08/2008, 15:00. (Beeld – 07/08/2008)

VAN DEN WORM; Joan * FERREIRA 09/09/1921 + 18/08/2008, in lewe van Randfontein, Gauteng provinsie, voorheen Klerksdorp – Noordwes provinsie, Kirkwood - Ooskaapprovinsie en Despatch - Ooskaapprovinsie. Begrafnisdiens: NG Kerk Randfontein-Noord, 22/08/2008, 14:00. Sy sal onthou word deur Carien, Henriette, skoonseuns en kleinkinders. (Beeld – 22/08/2008)

VAN DER LINDE; Karel, in lewe van Boksburg, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: NG Kerk, Boksburg-Noord, Charl Cilliersstraat, 22/08/2008, 11:00. (Beeld – 21/08/2008)

VAN DER MERWE; Coert Grobbelaar * 15/03/1949 + 08/08/2008, in lewe van Colbyn, Pretoria. Begrafnisdiens: Geref Kerk, Brooklyn, Duxburyweg, Brooklyn, Pretoria, 13/08/2008, 10:30. Hy sal onthou word by Kraut, Wagner en Kernick. (Beeld – 12, 13/08/2008)

VAN LINGEN; Annieka. Enige besware oor die aanneming van Annieka, kontak {Mnr & Mevr} BILLING by 083-448-5277. (Beeld – 25, 26/08/2008)

VAN PLETZEN; Petrus Christiaan, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Overkruin, Pretoria, 08/08/2008, 14:00 # 13:00, Heatherdale Begraafplaas, Britsweg, Pretoria-Noord. (Beeld – 07/08/2008)

VAN WYK; Christiaan Hendrik Gert (71), in lewe van Witbank, Mpumalanga provinsie. Verassingsdiens: Sun Gardens Hospice-Kapel, 05/08/2008, 10:00. (Beeld – 04/08/2008)

VAN WYK; Daniel Johannes (Danie) * 17/03/1969 + 02/08/2008, in lewe van Pretoria. Dankdiens: Herlewingsentrum, Mayville, Pretoria, 08/08/2008, 12:00 # Zandfontein Begraafplaas, Pretoria. (Beeld – 08/08/2008)

VAN ZYL; Petronella, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Raslouw, Pretoria, 28/08/2008, 13:00 # Olievenhoutbosch Begraafplaas, Pretoria. (Beeld – 28/08/2008)

VOLSCHENK; Jana * PRETORIUS 02/06/1965 + 23/08/2008. Sal onthou word deur Pappa, Mamma, Les, Anneke en kinders, Boeta en Guan. [Foto met berig]. (Beeld – 28/08/2008)

VENTER; David James + 08/08/2008, (founder two Oceans Marathon). Memorial Service: Upper Umgeni Presbyterian Church, 67 Main Street, Howick, Kwa-Zulu Natal province, 15/08/2008, 11:00. Kontak: 033-330-2869. (Beeld – 12/08/2008)

VERTUE; Stephan David, in lewe van Boksburg, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: VEK Kerk, Boksburg-Noord, Paul Smitstraat, 27/08/2008, 10:00 # Boksburg Substreeklike Begraafplaas. (Beeld – 26/08/2008)

VOLLGRAAFF; Hendrik Hermias, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Waverley-Oos, Pretoria, 08/08/2008, 14:00. (Beeld – 07/08/2008)

VORSTER; Willem Albertus * 20/12/1951 + 19/08/2008.Diens: NG Gemeente, Die Reeds, 25/08/2008, 10:00. Sal onthou word deur Elsa, Ina, Sam, Kathleen en Brian. (Beeld – 22, 23, 25/08/2008)

VOS; Ellen Elizabeth in lewe van Pretoria. Dankdiens: AGS Kerk, Arcadia, Pretoria, 09/08/2008, 10:00. Verassing. (Beeld – 07/08/2008)

ZAGT; Johannes Hendrik, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: AVBOB Kapel, 30/08/2008, 10:00. (Beeld – 29/08/2008)

ZULCH; Robert Mohr (51), in lewe van Pretoria. Gedenkdiens: NG Kerk, Garsfontein Park, Lux Mundi, Pretoria, 01/09/2008, 10:30. Verassing. (Beeld – 28/08/2008)

Print

2000 to 2029