Beeld

Beeld 2008 05 May

ALLERS; Colin, in lewe van Pretoria. Roudiens: AVBOB Kapel, Pretoria-Noord, 20/05/2008, 14:00. Verassing. (Beeld – 19/05/2008)

BAIN; James Gordon, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NG Kruin, Fiskaalstraat, Glen Marais, Kempton Park, 09/05/2008, 14:00b # Zuurfontein Begraafplaas, Kempton Park. (Beeld – 08/05/2008)

BASSON; Johannes Tobias (77), in lewe van Livingstone, Zambië. Verassingsdiens: Mooikloof Kapel, Pretoria, 10/05/2008, 09:00. (Beeld – 09/05/2008)

BOLD; Stephen Abraham, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: Village Saal Montana Aftreeoord, Pretoria, 23/05/2008, 10:00. (Beeld – 22/05/2008)

BOSHOFF; Christiaan de Villiers (Bossie) * 04/02/1958 + 08/03/2008. Diens: NG Gemeente Wilgespruit, Mimosalaan, Wilropark, Roodepoort, Gauteng provinsie, 13/05/2008, 11:00. Kontak: Adrie, 083-461-0632. (Beeld – 12/05/2008)

BOSMAN; Marie, in lewe van Pretoria. Dankdiens: NG Gemeente, Arcadia, h v Wessels- en Kerkstraat, Pretoria, 16/05/2008, 11:00. Verassing. (Beeld – 14/05/2008)

BOTES; Graham + 07/05/2008. Begrafnisdiens: Imvana Trinity Metodiste Kerk, Turffontein, h v Bishop- en Churchstraat, Johannesburg distrik, 12/05/2008, 11:00. Hy sal onthou word deur sy leefmaat Cheryl ROUX, seun Lindsay, ma Myrna en broers Jimmy, Noel en Thornton. Kerkkantoor: 011-683-2248. (Beeld – 10/05/2008)

BOTHA; {Dr} Daan J * 19/11/1925 + 13/05/2008. Gedenkdiens: Strooidakerk, Hoofstraat, Paarl, Wes-Kaapprovinsie, 21/05/2008, 15:00. Verassing. (Beeld – 17, 19/05/2008)

BREET; Maria Magdalena, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: AGS Kerk, Pretoria-Noord, 15/05/2008, 09:30 # Heatherdale Begraafplaas, Britsweg, Pretoria-Noord. (Beeld – 14/05/2008)

BRESLER; Barend Gerhardus Fredrick, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: AVBOB Kapel, Pretoria-Wes, 09/05/2008, 09:30 # Heatherdale Begraafplaas, Britsweg, Pretoria-Noord. (Beeld – 08/05/2008)

BRITZ; Christine Dorothea * 09/06/2002. Christine Dorothea se biologiese ouers, Christiaan Pieter BRITZ, ID-720411-5042-088 en Candice BRITZ, ID-761012-0239-081, kontak dringend vir Dori-Ann ROUX (Klerk van die Kinderhof) by 012-319-4157. (Beeld – 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31/05/2008)

BRUWER; Leonardus Dirk Stofberg (79), in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Tygerpoort, Pretoria, 07/05/2008, 10:00. (Beeld – 06/05/2008)

BURGER; Schalk Willem, in lewe van Florida, Roodepoort, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NG Gemeente, Florida, h v Alexandra- en Negendestraat, 30/05/2008, 14:00 # Ou Roodepoort Begraafplaas. (Beeld – 29/05/2008)

CIK; Johann Otto (Hans) * 19/01/1930 + 24/05/2008. Hy sal onthou word deur sy Eggenote, kinders, kleinkinders en agterkleinkinders. (Beeld – 29, 30/05/2008)

CONRADIE; Maria Magdalena, in lewe van Pretoria. Teraardbestelling: Zandfontein Begraafplaas, 23/05/2008, 09:15. Dankdiens: NG Kerk, Queenswood, Pretoria, 21/05/2008, 10:30. (Beeld – 22/05/2008)

CONRADIE; Ouma Liz + 26/05/2008 te Huis Dien Bothma, Boksburg, Gauteng provinsie. (Beeld – 29/05/2008)

DE BEER; Keith * 23/01/1996 * COOPER. {Mnr} Vernon Roy COOPER, ID-680511-5178-085, kontak dringend vir {Me} Charlize DE BEER by 011-826-3722 of 082-385-3722 en/of Prokureur S J BOTHA by 011-823-2428/9, Faks-011-823-2526 oor aanneming van Keith. (Beeld – 21, 23/05/2008)

DE BEER; Marinus Arendse (Piet) * 15/08/2008 + 13/05/2008, in lewe van Pretoria. Dankdiens: NG Kerk, Queenswood/Hartbeesspruit, Garretstraat, Queenswood, Pretoria, 19/05/2008, 11:00. (Beeld – 16/05/2008)

DE BRUYN; Magdalena Johanna, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Geref Kerk, Akasia, Pretoria, 29/05/2008, 09:30 # Heatherdale Begraafplaas, Britsweg, Pretoria-Noord. (Beeld – 29/05/2008)

DE VILLIERS; Engela Susanna + 12/05/2008, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Hartbeesspruit, Garretstraat, Queenswood, Pretoria, 16/05/2008, 10:00. (Beeld – 15/05/2008)

DE VRIES; Gysbert, in lewe van Pretoria. Dankdiens: NH Gemeente, Napierlaan, Lyttelton, Verwoerdburg, Pretoria, 08/05/2008, 11:00. Verassing. (Beeld – 07/05/2008)

DE WITT; {Genl} Hendrik Gideon (79), in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Monumentpark, Pretoria, 20/05/2008, 10:30 # 09:30, Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld – 17/05/2008)

DU PLESSIS; Stephanus Petrus, in lewe van Naboomspruit, Limpopo provinsie. Begrafnisdiens: Geref Kerk, Thabazimbe, Limpopo provinsie, 16/05/2008, 11:00 # Thabazimbe Begraafplaas. (Beeld – 14/05/2008)

DU PLOOY; Catharina Wilhelmina, in lewe van Pretoria. Roudiens: Huis Herman Tehuis, Pretoria, 08/05/2008, 14:00. Verassing. (Beeld – 07/05/2008)

DU TOIT; Anna Magritha, in lewe van Pretoria. Teraardbestelling: NG Kerk, Villieria, Pretoria, 28/05/2008, 09:30 # Zandfontein Begraafplaas, Pretoria. (Beeld – 28/05/2008)

DU TOIT; Emmet Anderson, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie. Roudiens: NG Kerk, Birchleigh, Kempton Park, 24/05/2008, 11:00. (Beeld – 22/05/2008)

FLEISCHMAN; Kitty * 03/07/1960 + 27/05/2008. Ons meegevoel aan die FLEISCHMAN familie van Kobie en Johann SNYDERS. (Beeld – 30/05/2008)

FREISLICH; Gideon Johannes (Giel), in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Queenswood, Garretlaan 240, Queenswood, Pretoria, 13/05/2008, 11:00. (Beeld – 13/05/2008)

FRYLINCK; Magdalena Sophia (Lina) (91) + 08/05/2008. Teraardbestelling: 12/05/2008. Kontak: Daleen 012-329-3172 of 082-323-9977. (Beeld – 15, 16/05/2008)

GILSON; Joey. Begrafnisdiens: Trinity Methodist Church, Jenningstraat, Hermanstad, Pretoria, 27/05/2008, 11:00 # Zandfontein Begraafplaas, Pretoria. (Beeld – 26/05/2008)

GOOSEN; Lang Theuns, voormalige "Wheel in the Sky, Motorfietsklub, in lewe van Roodepoort, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: Geref Kerk, Krugersdorp-Noord, h v Begin- en Premierstraat, Gauteng provinsie, 16/05/2008, 11:00 # Sterkfontein Begraafplaas, Krugersdorp. (Beeld – 15/05/2008)

GOOSEN; Wynand Johannes * 11/02/1938 + 27/04/2008. Sal Altyd onthou word deur jou vrou Baby, dogter Nicolene, seuns Wynand en Andre, broer Danie en sy moeder Joey Goosen. (Beeld – 01, 02/05/2008)

GROBBELAAR; Adriana, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Florauna, Pretoria, 07/05/2008, 10:00. (Beeld – 06/05/2008)

GROBLER; Heinrch. Hennie GROBLER, kontak dringend vir Marius by 073-690-6107 oor aanneming van Heinrch. (Beeld – 28, 29/05/2008)

HAMMAN; Elizabeth (Elize) (77) * MURRAY, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Monumentpark, Pretoria, 26/05/2008, 14:00 # 13:00, Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld – 23/05/2008)

HANEKOM; Willem Johannes Karel, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Jan Niemandpark, East Lynne, Pretoria, 02/05/2008, 10:00. (Beeld – 01/05/2008)

HATTINGH; Johannes Willem, in lewe van Pretoria. Begrafnis: Heatherdale Begraafplaas, Britsweg, Pretoria-Noord, 15/05/2008, 09:30. Diens: Geref Kerk, Akasia, Pretoria, 10:30. (Beeld – 14/05/2008)

HAWLEY; Sylvia, in lewe van Boksburg, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: Sunward Park Gemeenskap Kerk, h v Jaguar- en Mossiestraat, Boksburg, 02/06/2008, 11:00. (Beeld – 31/05/2008)

HILLIER; Margaret Johanna Susanna, in lewe van Boksburg, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: Worship Centre, Heidelbergweg, Elspark, Germiston, Gauteng provinsie, 27/05/2008, 12:00 # Suidpark Begraafplaas, Germiston. (Beeld – 26/05/2008)

HOLZTHAUSEN; Johanna Wilhelmina, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Wonderboom-Suid, Pretoria, 14/05/2008, 10:00. (Beeld – 13/05/2008)

JANSEN VAN VUUREN; Mias. Verassingsdiens: Sunward Park Gemeenskap Kerk, h v Jaguar- en Mossiestraat, Boksburg, Gauteng provinsie, 29/05/2008, 10:00. (Beeld – 28/05/2008)

JANSEN; Dornay * 22/05/2001. {Me} N JANSEN kontak dringend vir Fabian RANDALLS by 073-993-2927 oor aanneming van Dornay. (Beeld – 17, 19, 20/05/2008)

JOUBERT; Dietrich * 17/07/2002 + 26/04/2008, in lewe van Cullinan, Pretoria. Roudiens: Mopani Lodge, Plot 7, De Wagenaarsdrif, 25 Kilo's vanaf Zambesi op Molotopad, distrik Pretoria, 09/05/2008, 14:00. Verassing. (Beeld – 08/05/2008)

JOUBERT; Wikus * 12/01/1968 + 26/04/2008, in lewe van Cullinan, Pretoria. Roudiens: Mopani Lodge, Plot 7, De Wagenaarsdrif, 25 Kilo's vanaf Zambesi op Molotopad, distrik Pretoria, 09/05/2008, 14:00. Verassing. (Beeld – 08/05/2008)

KELLERMAN; Carina (Rina) + 13/05/2007 te Kaapstad, Wes-Kaapprovinsie. Word nog onthou deur Hentis, Charles, dogters Adri en Liezel, kleindogters Romandy en Agnasia en twee agterkleinkinders. (Beeld – 16/05/2008)

KRUGER; Jan Harm, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: Sewendedagadvenste Kerk, Montana, Pretoria, 09/05/2008, 10:00. (Beeld – 08/05/2008)

KRUGER; Johannes Hercules, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: AVBOB Kapel, 15/05/2008, 13:00. (Beeld – 14/05/2008)

LACANTE; Johannes Sarel, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: PP Kerk, Pretoria-Wes, 03/06/2008, 13:00 # Heatherdale Begraafplaas, Britsweg, Pretoria-Noord. (Beeld – 31/05/2008)

LACANTE; Maria Elizabeth Isabella (63), in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NH Kerk, Villeria, Pretoria, 21/05/2008, 13:00. (Beeld – 21/05/2008)

LARNEY; Sarel Johannes (Boet) + 23/05/2008. Roudiens: NG Quellerina, Roodepoort, Gauteng provinsie, 28/05/2008, 12:00. Sal onthou word deur jou eggenote Val, kinders Tom, Alta, Johann en Barbara, kleinkinders Tomé, Kevin, Melissa, Lauren en Kirsty. (Beeld – 27/05/2008)

LINDEQUE; Graig Andries Pieter + 09/05/2008. Roudiens: NH Kerk, Alberton-Wes, Telawarrenstraat, New Redruth, 14/05/2008, 11:00. (Beeld – 14/05/2008)

LOUW; Adriana Johanna (Adna), in lewe van Sinoville, Pretoria. Gedenkdiens: Hatfield Christian Church Kapel, Genl Louis Botha rylaan, Waterkloof Glen, Pretoria, 21/05/2008, 14:00. (Beeld – 20/05/2008)

LUBBE; Henry (81), in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Meyerspark, Pretoria, 14/05/2008, 14:00. (Beeld – 12/05/2008)

MARITZ; Johannis van Heerden, in lewe van Rietfontein, Pretoria. Gedenkdiens: Sungardens Hospice Kapel, Twigstraat 18, Lynnwood Glen, Pretoria, 14/05/2008, 14:00. (Beeld – 13/05/2008)

MATHEWS; Ayliff, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Onderstepoort, Pretoria, 14/05/2008, 09:30 # Heatherdale Begraafplaas, Britsweg, Pretoria-Noord. (Beeld – 13/05/2008)

MATTHYSEN; Andries Petrus, in lewe van Boksburg, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NG Klipkerk, Voortrekkerstraat, Boksburg, 02/05/2008, 11:00 # Boksburg Sub Streeklike Begraafplaas. (Beeld – 01/05/2008)

MATTHYSEN; Tienie + 02/05/2008, in lewe van Pretoria. Gedenkdiens: Methodiste Kerk, Murraystraat 209, Brooklyn, Pretoria, 10/05/2008, 10:00. Sal altyd onthou word deur jou man Bunny, seun Vernon, kleinkinders Brendon en Clare, broer Chris LEMMER, suster Yvonne LIEBENBERG, swaer Tinker MATTHYSEN, Matthysen- en Lemmer families. Donasies: Brooklyn Methodiste Kerk Sopkombuis. (Beeld – 08/05/2008)

MEIRING; Albertus Gabriel Francois (87), in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Suidoos Pretoria, Stellastraat, 30/05/2008, 10:00. (Beeld – 28/05/2008)

ODENDAAL; Annaline, in lewe van Boksburg, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: NG Kerk, Sunward Park, h v Jaguar- en Mossiestraat, Boksburg, 28/05/2008, 12:00. (Beeld – 27/05/2008)

PANSEGROUW; Anna Cecilia, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: AGS Kerk, Môregloed, Pretoria, 09/05/2008, 10:00. (Beeld – 09/05/2008)

PRETORIUS; Chris, in lewe van Pretoria. Dankdiens: NG Kerk, Elarduspark, Frelonstraat 547, Pretoria, 06/05/2008, 12:00.Verassing. (Beeld – 06/05/2008)

PRETORIUS; Cornelia Margaretha Susanna, in lewe van Pretoria. Roudiens: NG Kerk, Florauna, Pretoria, 19/05/2008, 10:00. Verassing. (Beeld – 17/05/2008)

REIMANN; Hermine * HESSE + 10/05/2008. Roudiens: Presbiteriaanse Kerk, Louwstraat, Durbanville, Wes-Kaapprovinsie, 14/05/2008, 14:30. Verassing. Sal onthou word deur haar eggenoot Rolf, kind Marc, suster van Pauline en Hermann(Beeld – 13/05/2008)

ROBBERTZE; Barend Francois Stephanus, in lewe van Kempton park, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: NH Kerk Makarios, 29/04/2008, 11:00. (Beeld – 01/05/2008)

ROUX; Jan Christiaan, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: EG Kerk, Wonderboom, Pretoria, 19/05/2008, 13:00 # Heatherdale Begraafplaas, Britsweg, Pretoria-Noord. (Beeld – 15/05/2008)

SAUNDERS; Christa * 30/03/1937 + 16/05/2007. Word nog onthou deur Piet SAUNDERS en kinders. (Foto met berig). (Beeld – 16/05/2008)

SCHEEPERS; Frederick Wilhelm Christiaan, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Geref Kerk, Andeon, Pretoria, 16/05/2008, 09:30 # Zandfontein Begraafplaas, Pretoria. (Beeld – 15/05/2008)

SCOTT; Willie, in lewe van Waverley, Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Waverley-Oos, Dickensonlaan 1267, Pretoria. Donasies: Hospice, posbus 90554, Garsfontein, Pretoria. (Beeld – 01/05/2008)

SMIT; Catharina Maria, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: AGS Kerk, Akasia, Pretoria, 16/05/2008, 13:00 # Heatherdale Begraafplaas, Britsweg, Pretoria-Noord. (Beeld – 15/05/2008)

SMIT; Johanna Elizabeth * 13/02/1932 + 03/05/2008. Troosdiens: NG Kerk Sonstraal, Kaapstad, Wes Kaapprovinsie, 08/05/2008, 13:00. Sal altyd onthou word deur jou man Nico en kinders. (Beeld – 07/05/2008)

SMIT; Rachel Elizabeth, in lewe van Rustenburg, Noordwes provinsie. Begrafnisdiens: VEK Kerk, Rustenburg, 10/05/2008, 10:00 # Rustenburg Begraafplaas. (Beeld – 09/05/2008)

STANDER; Salie. Dankdiens: OA Kerk, Dertiendelaan, Wonderboom-Suid, Pretoria, 29/05/2008, 10:00. Verassing. Sal onthou word deur Ouma se kinders, broers, susters en families. Kontak: 012-332-4595. (Beeld – 28/05/2008)

SWANEPOEL; Jan Adriaan + 29/04/2008. Ons meegevoel aan Fanie en Beyers met afsterwe van hul vader, van Brain, Bruce, Bennie, Abie, Barry, Ludwig, Bertus, Christo, Cleo, Dolly, Jan, Lesley, Ore, Pieter, Rudolph, Sally en Shaun. (Beeld – 06/05/2008)

SWANEPOEL; Jan Adriaan, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Arcadia, Pretoria, 07/05/2008, 11:30 # 10:00, Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld – 05/05/2008)

TALJAARD; Amanda Dorathea * 05/12/1962 + 28/04/2008. Gedenkdiens: NG Kerk, Stilbaai, Wes Kaapprovinsie , 01/05/2008, 10:00. Sal altyd onthou word deur Pierre, Natasha, Leon, Johan en Alma PIETERS (Amanda se Ouers), Jannie en Paula WESSELS en gesin. (Beeld – 01/05/2008)

VAN ASWEGEN; Lienta (80) + 27/05/2008, in lewe van Pretoria, vroeër van Lichtenburg, Noordwes provinsie. Roudiens: NH Kerk, Pretoria-Oos, h v Dely- en Matroosbergweg, 02/06/2008, 11:00 # 10:00, Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld – 31/05/2008)

VAN DER MERWE; Elizabeth Susanna Maria, in lewe van Groblersdal, Mpumalanga provinsie. Verassingsdiens: VEK Kerk van God, East Lynne, Pretoria, 28/05/2008, 13:00. (Beeld – 28/05/2008)

VAN DER MERWE; Lucas Johannes + 26/04/2008, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: AGS Kerk, Lofdal, h v Veertiende en Ben Swart, Gezina, Pretoria, 07/05/2008, 13:00 # Zandfontein Begraafplaas. Oupa sal onthou word deur kinders, kleinkinders en agterkleinkinders, Winton en Ingrid van der Merwe en Isobel Mitchell.(Beeld – 06, 07/05/2008)

VAN DER MERWE; Rudolf (45), in lewe van Pretoria. Dankdiens: NG Kerk, Sesmylspruit, Von Willighstraat, Clubview, Pretoria, 07/05/2008, 11:00. Verassing. (Beeld – 06/05/2008)

VAN DER MERWE; Willem Andries (91), in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: Palms Renaissance Aftreeoord, Silverton, Pretoria, 31/05/2008, 11:30. (Beeld – 29/05/2008)

VAN DER WALT; Robbins, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: Geref Kerk, Mooifontein, Kempton Park, 28/05/2008, 12:00 # Zuurfontein Begraafplaas, Kempton Park. (Beeld – 28/05/2008)

VAN DEVENTER; Carmen. {Mnr} en {Mevr} VAN DEVENTER gee hiermee kennis dat hull vir Carmen gaan aanneem. Enige besware kontak die Christian Social Council in Musina(Messina), Limpopo provinsie, by 015-534-0245. (Beeld – 31/05/2008)

VAN HEERDEN; Andre, in lewe van Boksburg, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: AGS Woord en Lewe, h v Trichardt- en Kingfisherweg, Boksburg, 29/05/2008, 13:00. (Beeld – 28/05/2008)

VAN HEERDEN; Marthinus Beyers, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Flaurana, Pretoria, 02/06/2008, 10:00. (Beeld – 31/05/2008)

VAN JAARSVELD; Lydia, in lewe van Pretoria. Teraardbestelling: Zandfontein Begraafplaas, Pretoria, 14/05/2007, 10:00. Dankdiens: Geref Kerk, Annlin, Pretoria, 14/05/2008, 11:00. (Beeld – 15/05/2008)

VAN NIEKERK; Elsie Johanna Jacoba (Elsa) * 09/08/1912 + 03/05/2008, in lewe van Die Palm Versorgingsoord, Stellenbosch, Wes Kaapprovinsie. Gedenkdiens: Presbiteriaanse Kerk, Stellenbosch, 07/05/2008, 15:30. Sal onthou word deur Gerhard, Di, Marius, Annette, Anton, Amy, die kleinkinders en agterkleinkinders. (Foto met berig). (Beeld – 06/05/2008)

VAN NIEKERK; Susanna Gertruida, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Novus Vita Andeon, Pretoria, 08/05/2008, 09:30 # Zandfontein Begraafplaas, Pretoria. (Beeld – 07/05/2008)

VAN SCHALKWYK; Hester Maria Catharina, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Haakdoorn, Pretoria, 19/05/2008, 09:30 # Heatherdale Begraafplaas, Britsweg, Pretoria-Noord. (Beeld – 17/05/2008)

VAN STADEN; Susanna Magrietha, in lewe van Kleinfontein, Pretoria. Begrafnisdiens: NH Kerk, Noordwestelike Pretoria, Daspoort, van Riebeeckstraat, 16/05/2008, 11:00 # Zandfontein Begraafplaas, Pretoria. (Beeld – 15/05/2008)

VAN VUUREN; Pieter Johannes Jacobus, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Florauna, Pretoria-Noord, 14/05/2008, 13:00. (Beeld – 13/05/2008)

VAN WIJK; Lukas Jan, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Queenswood, Pretoria, 29/05/2008, 10:00. (Beeld – 28/05/2008)

VENTER; {Dr} Jacobus Daniel, in lewe van Pretoria. Teraardbestelling: Pretoria-Oos Begraafplaas, 21/05/2008, 11:00. Troosdiens: Geref Kerk, Waterkloofrand, Pretoria, 21/05/2008, 12:15 (Beeld – 21/05/2008)

VENTER; Lea Johanna Maria, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NH Kerk, Derdepoort, Pretoria, 16/05/2008, 09:30 # Pretoria-Oos Begraafplaas, Pretoria. (Beeld – 15/05/2008)

VENTER; Sarel Stephanus (Fanie) * 07/04/1951 + 15/05/2008, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Pretoria-Oos, 16/05/2008, 11:00. (Beeld – 16/05/2008)

VERMAAK; David Jacobus, in lewe van Brakpan, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NH Kerk, Brakpan, 09/05/2008, 11:00 # Brakpan Begraafplaas. (Beeld – 08/05/2008)

VOGES; Carel Daniel, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Hartbeesspruit, Queenswood, Pretoria, 23/05/2008, 13:00 # Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld – 22/05/2008)

WEYERS; Laurie, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Gemeente, Skuilkrans, Jan Albertstraat, Val-de-Grace, Pretoria, 30/05/2008, 11:30 # 10:00, Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld – 28/05/2008)

Print Email

2000 to 2029