Beeld

Beeld 2014 12 December

ANN (CAMPBELL-THOMPSON?); Pn (Dogter * 05/05/2000). Charles CAMBELL-THOMPSON KONTAK DRINGEND VIR Susan WASSERMAN by 083-268-6650 oor aanneming van jou dogter. (Beeld – 01/12/2014)

NN (MORISHES?); Pn. MORISHES kontak dringend vir Loftie EATON, maatskaplike werker by 084-513-1446 oor aanneming van jou kind. (Beeld – 02, 03, 04/12/2014)

NN (VAN DER BERG?); Pn (Seun * 22/09/2012). Chrystal VAN DEN BERG kontak dringend vir Alta KUHNEMUND by 076-945-7998 oor aanneming van jou seun. (Beeld – 02, 03, 04/12/2014)

NN (VENTER?); Pn (Seun * 05/09/2002, ID-020905 5082 082). Derek VENTER, ID-730411 5241 084 kontak dringend {Mevr} HATTINGH by 012-344-1291 oor aanneming van jou seun. (Beeld-03/12/2014)

NN (VENTER?); Pn (Seun * 23/06/2006, ID-06060523 5447 087). Derek VENTER, ID-730411 5241 084 kontak dringend {Mevr} HATTINGH by 012-344-1291 oor aanneming van jou seun. (Beeld-03/12/2014)

VAN NIEKERK; Hendrik Johannes (Hennie). Gedenkdiens: NG Kerk Wierdapark-Suid, Pretoria, 02/010/2015, 11:00. Private Verassing. (Beeld – 31/12/2014)

Print Email

2000 to 2029