Beeld

Beeld 2014 03 March

DAVIS; Leonardo. Alfons BEKKER, kontak dringend die Ondersteunings Raad Chrizel by 012-325-2320, oor aanneming. (Beeld – 07/03/2014)

DELPORT; Casper Swemmer Squier. Begrafnisdiens: Glen Metodiste Kerk, Keeshondstraat, Garsfontein, Pretoria, 14/03/2014, 10:30, Rebecca Begraafplaas. (Beeld – 14/03/2014)

JANSEN; Linde-Lee. Hiermee word die volgende persoon Devon WILLSON versoek om met Lenica CARSTENS in verbinding te tree by 071-403-1549, indien enige aksie wil teenstaan met die voorgenome aanneming van Linde-Lee. (11, 12, 13/03/2014)

NN (SWANEPOEL?); Jacques[[Moontlik= SWANEPOEL; Jacques, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Garsfontein, distrik Pretoria, 04/03/2004, 12:00. (Beeld – 03/03/2004)]] Ons mis jou nog steed na Tien jaar, Pappa, Mamma, Ancois en Yolanda. [Foto met berig]. (Beeld – 01/03/2014)

NN (VENTER?); Pn. (Children). {Mrs} Jacomina Susanna VENTER, ID-810402 0102 085, please contact Dalene VAN DER WALT on 082-379-2537 regarding the adoption of your Children. (Beeld – 03/03/2014)

NN; PN (Seun * 30/08/2010). {Mnr} Hendrik VAN DER WESTHUIZEN en {Mej} Chandre JOUBERT kontak dringend vir {Mevr}C M HATTINGH van CMR Noord by 012-344-1291 oor aanneming van julle seun. (Beeld – 20/03/2014)

NN; Pn. {Mnr} Jaco STRYDOM, kontak dringend vir {Dr} M KRUGER by 011-679-4474 of 082-272-8902 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. oor aanneming. (Beeld – 04, 05/03/2014)

O'REYLLY; Luke Patrick. Begrafnisdiens: St John Bosco Katolieke Kerk, Dorchesterstraat 18, Robertsham, Johannesburg, 28/03/2014, 10:00 # Wespark Begraafplaas. (Beeld – 27/03/2014)

OLCKERS; Mekeyla Charlene * 21/11/2010. Nikita Anja en Jacobus Johannes OLCKERS, kontak vir Fihile MASEHO by 011-744-4020 in verband met die aanneming van Mekeyla Charlene. (Beeld – 28/03/2014)

OLCKERS; Nicholas Meguel * 16/12/2008. Nikita Anja en Jacobus Johannes OLCKERS, kontak vir Fihile MASEHO by 011-744-4020 in verband met die aanneming van Nicholas Meguel. (Beeld – 28/03/2014)

PRETORIUS; Alta. Johannes Jacobus PRETORIUS, afgetrede hoof van Pretoria Brandweer, kontak Marietjie by 082-334-4278 oor jou dogter. (Beeld – 04/03/2014)

PRETORIUS; Magda. Johannes Jacobus PRETORIUS, afgetrede hoof van Pretoria Brandweer, kontak Marietjie by 082-334-4278 oor jou dogter. (Beeld – 04/03/2014)

ROOS; Irmanda (64j) + 26/02/2014, in lewe musiekonderwyseres by Laerskool Skuilkrans en orreliste by NG Gemeente Skuilkrans, Silverton Kampus, Pretoria. Sy sal gemis word deur haar man {Prof} Herman ROOS, broer Cobus en swaer Carl en familie. Herdenkingsdiens was: NG Kerk, Silverton, 04/03/2014. Private Verassing, (07/03/2014)

SNYMAN; Johannes Jacobus, in lewe van Boksburg, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: NG Kerk, Boksburg Park, Andrewsweg, Boksburg, 22/03/2014, 11:00. (Beeld – 20/03/2014)

STAPELBERG; Francois Petrus {Senior}. Begrafnisdiens: Betel PPK Kerk, h v Michelle- en Elizabeth Eybersstraat, Randhart, Alberton, Gauteng provinsie, 14/03/2014. Kontak: Frans STAPELBERG {Jnr}, 074-991-0394. (Beeld – 13/03/2014)

VAN DEN BERG; Linda, ID-020603 0297 082. Indien die biologiese pa van Linda enige beswaar het teen die voorgenome aanneming deur {Mnr} Gordon HUTTON, kontak {Me} Santie DE BEER by 018-771-2017. (Beeld – 12/03/2014)

VAN RENSBURG; Koos en Drina, Olgastraat 3, Valhalla, Pretoria. Baie geluk met jul Vyftigste Huweliksherdenking op 28/03/2014. God's rykste seen word u toegebid van Elize en Heléne van Somerset Wes, Wes-kaapprovinsie. (Beeld – 25, 28/03/2014)

VAN ZYL; Johan Christian * 11/08/1933 + 17/03/2014. Man van God, Man, Vader en Vriend, rus in vrede. Begrafnisdiens: Magaliesburg NG Gemeente, 19/03/2014, 12:00. (Beeld – 18/03/2014)

Print Email

2000 to 2029