Om die aansoekvorm te voltooi: wat is die verskillende opsies ?

Written by eGGSA. Posted in Lidmaatskap - Vrae en Antwoorde

(nommers soos op die aansoekvorm)

1. Die kalenderjaar vir Lidmaatskap is vanaf Januarie tot Desember, ongeag van wanneer u sou aansluit.

2. Hierdie afdeling bestaan uit twee opsies. 

3. Dui asseblief aan of u die lidmaatskap hernu of aansoek doen vir nuwe lidmaatskap..

4. As ‘n lid van eGGSA (en dus ook van GSSA) sal u, as deel van ‘n lidmaatskap, die GSSA kwartaallikse Joernaal Familia in elektroniese formaat (Adobe Acrobat pdf) ontvang. In hierdie afdeling mag u ook die opsie kies om, addisioneel, die gedrukte weergawe van die joernaal, teen ekstra koste soos gespesifiseer, te ontvang.

5. Dui asseblief aan of u verkies om kommunikasie in Afrikaans of Engels te ontvang.

6. U mag ook die opsie kies om, teen ekstra koste soos gespesifiseer, ‘n verskeidenheid publikasies van GSSA takke, te ontvang.

7. U mag enige familienaam wat van spesiale belang vir u is, aandui.

8. Dui asseblief aan of u bereid is dat enige detail wat u voorsien het met hierdie vorm deur die GSSA gebruik mag word in sy publikasies.

Druk